Pestpreventie SWPBS - sociale veiligheidslessen PBS

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft Pestpreventie vanuit SWPBS geselecteerd als een van de dertien kansrijke anti-pestprogramma’s die in Nederland beschikbaar zijn. In 2016 zal worden gestart met effectonderzoek naar Pestpreventie vanuit SWPBS.

PBSing heeft met Picapedia de module ‘ Sociale veiligheidslessen in SWPBS –preventie van pesten’ bewerkt en aangepast aan de Nederlandse situatie in het kader van de wet sociale veiligheid.

De module Pestpreventie PBS kan in 1 dag worden aangeboden en bevat de volgende onderdelen:

Wet sociale veiligheid – Achtergrond pestpreventie SWPBS – Routine leerlingen Stop-loop-praat – Routine teamleden – Implementatie Pestpreventie – Interventies bij ongewenst (pest)gedrag.