Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Deze training is ontwikkeld om leerkrachten in het primair onderwijs kennis en vaardigheden te laten opdoen die hen helpen effectief les te geven aan getraumatiseerde kinderen. Deelnemers leren hoe traumasensitief lesgeven van bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Deze trainingis ontwikkeld op basis van het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten.

Doelgroep

De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers en alle andere mensen werkzaan binnen het primair onderwijs.

Doelen training

Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat leerkrachten het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen, leerkrachten het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen; leerkrachten beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan; leerkrachten een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen; leerkrachten steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk; kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

Opbouw training

De training is opgebouwd uit modules. De modules kunnen flexible worden gegeven en indien gewenst gekoppeld worden aan het groene, gele en rode niveau van SWPBS.

Module 1: Verschillende soorten trauma Module 2: Trauma: oorzaken en reacties
Module 3: Begrijpen van de effecten van trauma Module 4: De basis van traumasensitief lesgeven Module 5: Bieden van steun en veiligheid Module 6: Helpen met zelfregulatie Module 7: Samenwerken & voor jezelf zorgen Module 8: Integreren & implementeren

In de tijd tussen de trainingsdagen kunnen de deelnemers oefenen met de kennis en vaardigheden die ze in de modules opdoen.