Coaching Algemeen

Vanuit haar kennis en ervaring in het onderwijsveld en de jeugdzorg hanteert PBSing diverse vormen van coaching voor directies, leerkrachten, jeugdhulpverleners en ouders.

De coaching is gericht op het in positieve zin veranderen van het gedrag van volwassenen, zodat het voor het kind en/of de leerling ten goede komt.

 

Na een intake gesprek kan het traject op maat gemaakt worden.