Begeleiding kinderen

De Eerste Stap is een programma voor jonge kinderen (groep 1 t/m 4) waar zorgen zijn rondom hun gedrag. Dit gedrag zou kunnen leiden tot het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen en antisociaal gedrag.

Met de Eerste Stap worden de leerkracht en de ouders begeleid in het positief stimuleren van het gedrag van het kind.