Basistraining PBS voor schoolteams

Basistraining PBS voor schoolteams: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

SWPBS is een aanpak voor schoolteams om gezamenlijk effectieve interventies door de hele school uit te voeren.

In deze basistraining worden alle medewerkers van de school geschoold in deze interventies. Gedurende zes trainingsdagen komen de ‘groene’, ‘gele’ en ‘rode’ interventies vanuit de piramide aan de orde, zodat leerkrachten, interne begeleiders, directie en alle andere volwassenen in en rondom de school deze interventies kunnen uitvoeren. De trainingsdagen zijn verdeeld over drie jaar.

 

Voor wie?

Schoolteams samen met tussen- en naschoolse opvang, ouders, ambulant medewerkers, medewerkers Centra Jeugd en Gezin, trainers sportverenigingen en andere betrokken bij de school.

 

Programma van de zesdaagse basistraining – twee schoolteamtrainingen per schooljaar- houdt globaal het volgende in:

Jaar 1:

Dag 1:  Theoretische achtergrond SWPBS – Schoolbrede systeem binnen algemene ruimtes – Waarden – Gedragsverwachtingen – Visualisatie – Aanleren van gedrag – Data verzamelen.

Dag 2: Schoolbrede systeem binnen algemene ruimtes – Bekrachtigen – Reageren ongewenst gedrag – Consequenties – Feedback geven.

leraar

 

Jaar 2:

Dag 3: SWPBS in de klas – Proactief en reactief handelen – Ouders betrekken.

Dag 4: Sociale veiligheidslessen met behulp van pestpreventie PBS – Groepsvorming.

leraar

 

Jaar 3:

Dag 5: Gele interventies binnen SWPBS – Checkin checkout (CICO) – Zelfmanagement – Eerste Stap – PBS proof maken van interventies.

Dag 6: Rode interventies binnen SWPBS – Individuele handelingsplannen – Samenwerking Jeugdhulpverlening.